global

Serveis globals d'assessoria per a particulars i empreses.
T'oferim una solució professional i personalitzada al costat de casa.

Fiscal
Laboral
Comptable
Mercantil
Immobiliària
Disseny gràfic i web
Altres serveis

api

cercador-industrial

FISCAL
 • Altes, modificacions i baixes d'activitats.
 • Preparació i confecció d'impostos (IRPF, IVA, Impost de Societats...).
 • Declaració de la renda i del patrimoni.
 • Gestions i tràmits a l'Agència Tributària.

LABORAL
 • Altes, modificacions i baixes d'empreses i autònoms.
 • Contractes de treball, pròrrogues i rescissions.
 • Confecció de nòmines i interpretació de convenis col·lectius.
 • Confecció i tramitació de les cotitzacions de l'empresa.
 • Estudis de jubilació i invalidesa.
 • Gestions i tràmits a la Seguretat Social.
COMPTABLE
 • Comptabilitats i assessorament comptable.
 • Anàlisi de balanços.
 • Actualització dels llibres d'actes i registre de socis i accionistes.
 • Legalització dels llibres i confecció i dipòsit dels comptes anuals.
 • Protecció de dades.
MERCANTIL
 • Constitució, fusió, escissió i dissolució de societats.
 • Redacció de contractes.
 • Reclamació d'impagats.
IMMOBILIÀRIA
 • Compra, venda i lloguer d'immobles.
 • Redacció de contractes de lloguer.
 • Valoracions d'immobles.
 • Tramitació de cèdules d'habitabilitat.
 • Tramitació del certificat d'eficiència energètica.
 • Inspecció tècnica d'edificis (ITE).
 • Tràmits al Registre de la Propietat i al Cadastre.
 • Declaracions d'obra nova i propietat horitzontal.
DISSENY GRÀFIC I WEB
 • Disseny de logotips i papereria (paper de carta, sobres, targetes,...).
 • Disseny de cartells, tríptics i catàlegs.
 • Retolació d'aparadors.
 • Gestió de campanyes publicitàries.
 • Pàgines web.
ALTRES SERVEIS
 • Canvi de nom de vehicles.
 • Gestió i tramitació d'escriptures notarials (donacions, acceptacions d'herència i testaments,...).
 • Gestió d'expedients en organismes oficials.
disseny grafic
disseny grafic
campanya renda